Stanové systémy

Stany s nafukovací konstrukcí jsou určeny pro krátkodobé a střednědobé krytí osob,  materiálu nebo technických zařízení před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Z libovolného množství stanů lze spojením vytvořit např. stanové městečko, polní nemocnici, stravovací zařízení nebo ubytovnu osob při živelných katastrofách. Jejich použití je velmi široké a pokrývá mnoho oblastí lidských činností.

Stany jsou vyráběny v provedení Rescue a Army.

Řada SK (Koridorové)

Řada SU (Univerzální)

Řada SP (Speciální)

 

REFERENCE

Námi vyráběné stany používají následující zákazníci:

  • Armáda české republiky jako dekontaminační pracoviště, které bylo velmi úspěšně používáno při výjezdu naší 9. chemické roty v Kuvajtu
  • Armáda české republiky jako centrální pracoviště 6. polní nemocnice včetně jejích lůžkových částí, která byla součástí kontingentu České republiky v Kábulu. Součástí polní nemocnice je i námi vyrobená souprava pro hygienickou očistu osob, která byla při této misi několikrát použita pro potřeby ostatních kontingentů vojsk ISAF. Celek byl v používání od května do prosince roku 2003 a velmi dobře se osvědčil jak podle hodnocení AČR tak i podle hodnocení velitelů ostatních kontingentů ISAF a NATO. Tento celek byl vyslán na humanitární pomoc Iráku, kde pracoval po dobu 10 měsíců.
  • Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy jako pracoviště pro dekontaminaci osob a techniky, který byl v pohotovosti při SAMITu v Praze v listopadu 2003
  • Hasičská záchranná služba Českých drah jako základ pro dekontaminační pracoviště při likvidaci chemických a ropných haváriích
  • Záchranná služba hlavního města Prahy
  • Civilní ochrana Slovenské republiky a to záchranné brigády Humenné, Žilina a Malacky jako výjezdové a ubytovací stany
  • Dále bylo několik kompletních sestav našich stanů vyrobeno na vývoz jako speciální subdodávka zařízení ACHR 90 pro Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín s.r.o.
  • V letech 2007 – 2021 jsme vyrobili 7 souprav SDQOC pro Vojenský technický ústav s.p., které slouží jako mobilní řízení letového provozu NATO a Armády ČR.