Dekontaminace

Dekontaminace je soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků k účinnému odstranění nebezpečné látky. Vzhledem k tomu, že úplné odstranění kontaminantu není možné, rozumí se dekontaminací snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou úroveň, která neohrožuje zdraví a život osob a zvířat.

Mobilní dekontaminační pracoviště slouží k eliminaci nebezpečí z prodlení  záchranných prací vedoucích k záchraně životů kvůli kontaminaci nebo neprovedené dekontaminaci.

ULTIMATE má mnoholeté zkušenosti s vývojem a výrobou dekontaminačních souprav a příslušenství. Naše řešení byla a jsou používána po celém světě. Mezi zákazníky patří Armáda České Republiky, Hasičské záchranné sbory, Záchranné služby a další složky integrovaného záchranného systému.