Dekontaminační kontejnery

Veškeré součásti soupravy pro dekontaminaci osob (dále jen SDO-4) jsou ve složeném stavu tj. jeho součásti, technologická zařízení, vybavení a příslušenství pevně a bezpečně uloženy v jednom kontejneru.

SDO-4 nevyžaduje po uvedení do pohotovosti žádné kotvení. Uvedení do pohotovosti lze provést 8 osobami do 30 min. Vybavení SDO-4 umožňuje přepravu i provoz ve dne i v noci, za ztížených povětrnostních podmínek nebo v zimních podmínkách. Provozní obsluhu jednoho SDO-4 provádí max. 7 osob a velitel jednotky.

SDO-4 umožňuje:
a) nepřetržitý provoz po dobu min. 2 h bez nutnosti doplňování PHM,
b) dekontaminovat min. 50 osob za hodinu.

SDO-4 je samostatnou funkční jednotkou (celkem) pro provádění hromadné dekontaminace osob. Zařízení se skládá z jednoho samostatného kontejneru, který lze použít pro dekontaminaci smíšenou (dekontaminace žen a mužů v jednom kontejneru) s podmínkou oddělení žen a mužů do dvou sekcí a příslušenství. Každý kontejner umožňuje dekontaminaci raněných (nechodících) osob.

SDO-4 je odolné nízkým teplotám, rozdílům teplot v létě a v zimě (-15oC až +50oC) a zředěným žíravým látkám, zejména vlivu dekontaminačních činidel na bázi chlóru (např. 10% roztoky chlornanu sodného, chlornanu vápenatého, Savu Prim nebo chloraminu) a kyseliny peroxyoctové (např. 4% roztoku Persterilu 15).