Stany

NAFUKOVACÍ STANY

Stany s nafukovací konstrukcí jsou určeny pro krátkodobé a střednědobé krytí osob,  materiálu nebo technických zařízení před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Z libovolného množství stanů lze spojením vytvořit např. stanové městečko, polní nemocnici, stravovací zařízení nebo ubytovnu osob při živelných katastrofách. Jejich použití je velmi široké a pokrývá mnoho oblastí lidských činností.

 

Využívají se jak pro zajištění zázemí při reklamních a výstavních akcích, při sportovních utkáních a soustředěních, při pořádání divadelních představení v přírodě při volebních kampaních, při lidových veselicích a soukromých oslavách, tak i jako mobilní zařízení stavenišť při nutných opravách v terénu i na střechách výškových budov.Rychlost stavby stanu závisí na druhu použitého plnícího zařízení a lze ji počítat na minuty. Bez problému i ty největší stany postaví čtyři lidé dle běžného návodu. Stan s nafukovací konstrukcí se skládá z nosné konstrukce a pláště.Nosnou konstrukci tvoří nafukovací válce ve tvaru lomeného oblouku vybavené plnícími a přetlakovými ventily, kotevními prvky a úchyty střešního pláště.Oblouky jsou v patkách spojeny s podlahou stanu v kotevních bodech, které vymezují distanci patek a zároveň usnadňují stavbu stanu. Konstrukce je v podélné ose vyztužena rozpěrnými tyčemi vsazenými do úchytů na boku oblouku. Podlaha a plášť stanu jsou vyrobeny z oboustranně nánosované textilie, nosné válce jsou dvouplášťové s vnitřní duší z PVC nebo PUR folie. Nafukovací stany jsou vyráběny sériově v několika variantách a velikostech, podle jejich určení na dané práce nebo podle požadavku zákazníka přímo na zakázku.

Stany jsou vyráběny v provedení:

  • Standard
  • Rescue
  • Army

a liší se především použitými materiály s ohledem na účely použití.

PÁRTY STANY

Párty stany jsou dnes již nedílnou součástí různých firemních a společenských akcí. Pokud si však v této souvislosti představíte jen zahradní či pivní slavnost, pak věřte, že realita je daleko bohatší. Párty stany se dnes vyrábějí v mnoha podobách, z různých materiálů a pro nespočet příležitostí.

Nabídka párty stanů je dnes opravdu široká a nabízí opravdu zajímavé možnosti. Párty stany nachází uplatnění při prezentačních, sportovních a společenských akcích jako jsou setkání, oslavy, koncerty a výstavy, ale taky jako skladovací prostory či příležitostná zázemí.

Mnoho firem si párty stany pořizuje, neboť se tím značně rozšiřují možnosti firmy pro pořádání řady akcí. Pro párty stany vám zajistí vytápění, osvětlení, ozvučení, ale též stoly, židle, lavice, koberce, pódia.

Z toho vyplývá, že párty stany lze používat nejen v teplém letním období, ale po celý rok. Použití párty stanů je dnes už tak běžné, že si ho často ani neuvědomujeme. Často se párty stany objevují na nejfrekventovanějších místech a my chodíme kolem nich i skrze ně. Někdy např. navazují na pevné budou tak nenápadně, že si ani nevšimneme, že se ocitáme v prostoru, který je vlastně pouze stanem.

Ne vždy je však pod pojmem párty stan myšlen stan obřích rozměrů, který pokryje polovinu menšího náměstí. Pod tímto pojmem se skrývá též označení nejrůznějších modulů, které se dají výhodně spojovat a lze z nich vytvářet různé varianty vhodně uzpůsobeného prostoru.

REFERENCE

Námi vyráběné stany používají následující zákazníci:

Armáda české republiky jako dekontaminační pracoviště, které je v současné době velmi úspěšně používáno při výjezdu naší 9. chemické roty v Kuvajtu
Armáda české republiky jako centrální pracoviště 6. polní nemocnice včetně jejích lůžkových částí, která byla součástí kontingentu České republiky v Kábulu. Součástí polní nemocnice je i námi vyrobená souprava pro hygienickou očistu osob, která byla při této misi několikrát použita pro potřeby ostatních kontingentů vojsk ISAF. Celek byl v používání od května do prosince roku 2003 a velmi dobře se osvědčil jak podle hodnocení AČR tak i podle hodnocení velitelů ostatních kontingentů ISAF a NATO. V současné době je celý tento celek vyslán na humanitární pomoc Iráku, kde by měl pracovat po dobu minimálně 5 ? 8 měsíců.
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy jako pracoviště pro dekontaminaci osob a techniky, který byl v pohotovosti při SAMITu v Praze v listopadu 2003
Hasičská záchranná služba Českých drah jako základ pro dekontaminační pracoviště při likvidaci chemických a ropných havariích
Hasičský záchranný sbor a.s. Kaučuk Kralupy nad Vltavou
Záchranná služba hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Civilní ochrana Slovenské republiky a to záchranné brigády Humenné, Žilina a Malacky jako výjezdové a ubytovací stany
Dále bylo několik kompletních sestav našich stanů vyrobeno na vývoz jako speciální subdodávka zařízení ACHR 90 pro Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín s.o..
Souprava pro dekontaminaci osob byla zavedena do používání v AČR pod čj. 738/6/2001-8082 u Akvizičního úřadu MO Odboru majetku pozemních sil.
Nafukovací stany uvedené v naší nabídce odpovídají všem platným předpisům a byly testovány Hasičskými záchrannými sbory a Armádou České republiky.